Sahkah Bermakmum kepada Imam yang Bacaannya Tidak Fasih?

714
Ilustrasi: Shalat berjamaah (Foto: Abiummi)

Oleh: Drs. H. Tb Syamsuri Halim, M.Ag (Pimpinan Majelis Dzikir Tb. Ibnu Halim dan Dosen Fakultas Muamalat STAI Azziyadah Klender)

Melaksanakan shalat secara berjamaah memiliki keutamaan dibandingkan shalat munfarid (sendiri). Apalagi jika shalat berjamaah di masjid dan dilakukan di awal waktu. Hanya saja, seringkali seorang makmum merasa bimbang saat mengetahui Imam tak fasih membacakan surah di dalam shalatnya.

Nah, bagaimana hukum shalat di belakang Imam yang demikian? Apakah sah shalatnya? Apa yang harus dilakukan makmum?

Bacaan Surah Al-Fatihah

Membaca Surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat terhukum rukun shalat. Dalam kitab Kasifatussaja’ dan At-Tadzhib dijelaskan sebagai berikut:

فصل- أركان الصلاة سبعة عشر: الأول النية، الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث القيام على القادر في الفرض، الرابع قراءة الفاتحة، الخامس الركوع، السادس الطمأنينة فية، السابع الإعتدال، الثامن الطمأنينة فيه، التاسع السجود مرتين، العاشر الطمأنينة فية، الحادي عشر الجلوس بين السجدتين، الثاني عشر الطمأنينة فية، الثالث عشر التشهد الأخير، الرابع عشر القعود فيه، الخامس عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، السادس عشر السلام، السابع عشر الترتيب

Membaca Surah Al-Fatihah termasuk dalam salah satu dari 17 rukun shalat (lihat rukun ke-4). Artinya, wajib membaca Surah Al-Fatihah dengan baik dan benar.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca Surah Al-Fatihah sebagai syarat sahnya bacaan adalah:

  1. Harus sesuai dengan Ilmu Tajwid, termasuk yang berkaitan dengan makhrojul huruf;
  2. Tidak boleh mengurangi tasydid-nya;
  3. Harus dibaca secara tertib;
  4. Tidak boleh memisahkan ayat satu dengan yang lain, kecuali apabila ada udzur;
  5. Tidak boleh diselingi dengan bacaan lain, kecuali yang berkaitan dengan shalat dan aturan bacaan Al-Quran.
  6. Bagi yang belum mampu membaca Al-Fatihah, boleh digantikan dengan ayat yang lain. Asalkan jumlah ayatnya sama dengan jumlah ayat Surah Al-Fatihah. Akan tetapi jika tidak bisa membaca ayat/dzikir maka harus berdiri seukuran waktu bacaan Surah Al-Fatihah.
  7. Tidak boleh diterjemahkan dengan bahasa apapun.

Khusus untuk Imam

Bila Imam tidak fasih membaca Surah Al-Fatihah atau awam atau banyak huruf-hurufnya yang diganti-ganti, maka makmum wajib mufaroqoh atau memisahkan diri. Ini berlaku jika didapati pada shalat-shalat Jahriyah yang dikeraskan bacaannya seperti Maghrib, Isya, dan Subuh.

Sementara pada shalat-shalat Sirriyah yang bacaannya dilirihkan, seperti pada Shalat Zhuhur dan Ashar, maka boleh mengikuti Imam yang tidak fasih itu.

Sebagaimana keterangan kitab Tuhfah Al-Muhtaj fii Syarh Al-Minhaj juz 8 halaman 35 di bawah ini:

ولا) قدوة (قارئ بأمّيّ في الجديد) وإن لم يمكنه التّعلّم ولا علم بحاله لأنّه لا يصحّ لتحمّل القراءة عنه لو أدركه راكعا مثلا ومن شأن الإمام التّحمّل ويصحّ اقتداؤه بمن يجوز كونه أمّيّا إلّا إذا لم يجهر في جهريّة فتلزمه مفارقته فإن استمرّ جهلا حتّى سلّم لزمته الإعادة ما لم يبن أنّه قارئ

“Sah bermakmum kepada orang yang ummi (pada shalat-shalat Sirriyah, yaitu shalat yang bacaannya dilirihkan seperti Shalat Zhuhur dan Ashar). Kecuali pada shalat Jahriyyah atau shalat yang bacaannya dikeraskan (maka kita tidak boleh menjadi makmum dari Imam yang tidak fasih).

Adapun dalam shalat Jahriyyah maka wajib mufaroqoh, apabila orang tersebut terus melanjutkan dalam posisi jahl (tanpa mengetahui apakah imam tersebut ummi atau qori’) maka wajib mengulangi shalatnya sampai jelas bahwa Imam tersebut qori’”.

Saran untuk Imam Shalat

Alangkah baiknya dalam menentukan imam shalat perlunya mempertimbangkan kenyamanan makmumnya.

Dalam hal ini, kita bisa hubungkan kemampuan Imam dalam membaca Surah Al-Fatihah dan bacaan ayat Al-Quran dengan baik, tartil, dan merdu, sehingga kekhusyukan shalat bisa tercapai dengan hal tersebut.

Bacaan Selain Surah Al-Fatihah

Kesalahan Imam dengan membaca selain Surah Al-Fatihah. Dari kitab Nihayatuz Zain halaman 126 di jelaskan sebagai berikut:

نهاية الزين ص ١٢٦

وأما السورة فإن كان اللحن لا يغير المعنى صحت صلاته والقدوة به لكنه مع التعمد والعلم حرام وإن كان يغير المعنى فإن عجز عن التعلم أو كان ناسيا أو جاهلا صحت صلاته والقدوة به مطلقا مع الكراهة

“Adapun surah (selain Surah Al-Fatihah) jika kesalahan itu tidak mengubah makna, maka sah shalatnya dan sah juga bermakmum padanya. Tapi jika kesalahan itu dilakukan dengan sengaja dan sadar maka haram.

Jika kesalahan itu sampai mengubah makna sementara jika dia termasuk seorang yang tidak sanggup belajar, benar-benar lupa atau tidak tahu, maka sah shalatnya dan sah juga bermakmum kepadanya secara mutlak meski terhukum makruh”.

Keterangan: Lupa di sini adalah lupa yang memang tidak disengaja. Misalnya ketika Imam membaca Surah At-Tin, ketika sampai pada bacaan “Wa’amilus shoolihat”, untuk ayat selanjutnya dia baca “Watawaa shoubilhaqqi watawaa shoubisshobri” (belakang Surah Al-‘Ashr), padahal bacaan selanjutnya adalah “Falahum ajrun ghairu mamnuun” dan ketika makmum klarifikasi ternyata Imamnya benar-benar lupa, maka ini yang dimaafkan.

Wallahu a’lam bish shawab.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here